Все
Математика
Алгебра
Геометрия
Литература
Русский язык
Истоки
Краеведение
Французский язык
Литературное чтение
Астрономия
Природоведение
Родной край
Немецкий язык
Технология
Физика
Английский язык
Обществознание
Химия
Биология
История
О`zbek tili
Окружающий мир
Естествознание
География
Украинский язык
Информатика
Украинская литература
Казахский язык
Физкультура и спорт
Экономика
Музыка
Право
Белорусский язык
МХК
Кубановедение
ОБЖ
Психология
Кыргыз тили
Другие предметы
Показать все предметы
Дауона
02.05.2020, 12:59
Белорусский язык

Сравнение Витаута в песне про зубра и похвала Витауту

Знаешь ответ?

Чтобы оставить ответ, или зарегистрируйтесь.

Ответ или решение 1
Владиллен
Век залатым той названы па простай прычыне: дзяржаўца Перад багаццем і шчасцем зямным пастаянна Ставіў багацце духоўнае - злата дзяржавы.
М. Гусоўскі. У творчай спадчыне нашага славутага земляка Міколы Гусоўскага асобае месца займае паэма "Песня пра зубра". Гэты твор, дзякуючы таленту і багатаму жыццёваму вопыту паэта, стаў песняй яго сэрца, гімнам Бацькаўшчыне, кнігай жыцця зямлі нашай роднай.
У паэме раскрываюцца вобразы двух уладароў Вялікага княства Літоўскага - Жыгімонта і Вітаўта. Аднак найбольш цікавым і прываблівым з'яўляецца вобраз князя Вітаўта. Вітаўт выступае ў паэме як дзяржаўны муж, кіраўнік, настаўнік, усебакова развітая асоба.
Княжанне Вітаўта - гэта час гераічных спаборніцтваў, дзе кожны меў права і вялікія магчымасці для здзяйснення подзвігаў і сцвярджэння сваёй годнасці. Самым вялікім багаццем уладар лічыў "багацце духоўнае - злата дзяржавы". У часы княжання Вітаўта дзяржава дасягнула небывалага росквіту і ўздыму, мела дыпламатычныя сувязі з усімі заходнееўрапейскімі краінамі. 3 князем Вітаўтам стараліся жыць у міры і згодзе многія суседзі. І яны не столькі баяліся яго, кол
Княжанне Вітаўта лічаць усе летапісцы росквітам княства Літоўскага, нашага краю,
І называюць той век залатым.