Все
Математика
Алгебра
Геометрия
Литература
Русский язык
Истоки
Краеведение
Французский язык
Литературное чтение
Астрономия
Природоведение
Родной край
Немецкий язык
Технология
Физика
Английский язык
Обществознание
Химия
Биология
История
О`zbek tili
Окружающий мир
Естествознание
География
Украинский язык
Информатика
Украинская литература
Казахский язык
Физкультура и спорт
Экономика
Музыка
Право
Белорусский язык
МХК
Кубановедение
ОБЖ
Психология
Кыргыз тили
Другие предметы
Показать все предметы
Джанесса
28.08.2020, 11:15
Белорусский язык
Прыстань шырокая, доўгая, роўная, прасторная. (2) У два рады пастаўлены тут лаўкі на роўнай адлегласці адна ад другой, каб было дзе пасядзець у добрае надвор'е людзям, калі прытомяцца шпацыруючы. (3) Прыстань моцна сціскае левы бераг глыбокай і спакойнай Піны. (4) Яе халодныя струмені ціха ўсхліпваюць, б'ючыся ад гладкі каменны бераг, злёгку пакалыхваюць параходы і параходзікі ...
16. Знайдзіце ў 4-м сказе дзепрыслоўе, вызначце яго трыванне.
Адказ запішыце
17. Адзначце, чым ускладнены 4-ы сказ:
1) аднароднымі членамі;
2) пабочным словам;
3) адасобленым азначэннем;
4) адасобленай акалічнасцю;
5) параўнальным зваротам.
18. Адзначце ў тэксце складаназалежны сказ з некалькімі даданымі часткамі. Вызначце від падпарадкавання.
19. Выпішыце з тэксту слова, якоез'ўляецца сродкам сувязі 1-га і 2-га сказаў.
20. Вызначце стыль і тып тэксту
Знаешь ответ?

Чтобы оставить ответ, или зарегистрируйтесь.

Ответ или решение 1
шмеля
16. б'ючыся (што робячы?) - незакончанае трыванне
17. 1,4
18. 2, паслядоўнае падпарадкаванне
19. тут
20. мастацкі стыль, тып - апісанне