Все
Математика
Алгебра
Геометрия
Литература
Русский язык
Истоки
Краеведение
Французский язык
Литературное чтение
Астрономия
Природоведение
Родной край
Немецкий язык
Технология
Физика
Английский язык
Обществознание
Химия
Биология
История
О`zbek tili
Окружающий мир
Естествознание
География
Украинский язык
Информатика
Украинская литература
Казахский язык
Физкультура и спорт
Экономика
Музыка
Право
Белорусский язык
МХК
Кубановедение
ОБЖ
Психология
Кыргыз тили
Другие предметы
Показать все предметы
Мишли
10.10.2020, 20:59
Украинская литература
1. Будова дум
2. Жанровi особливостi дум
Знаешь ответ?

Чтобы оставить ответ, или зарегистрируйтесь.

Ответ или решение 1
Деша
1. це твори героїчного або соціально - побутового змісту.
2. За обсягом думи більші від історичних пісень, вони складаються з трьох частин: заспів або зачин, основна розповідь і закінчення.
3. у думах немає поділу на строфи, як в історичних піснях; рядки найчастіше поєднані дієслівної римою.
4. думи виконуються речитативом - протяжним показування, подібним до співу, супроводжуючи грою на бандур, кобзі чи лірі.
5. урочистий стиль посилюється прийомом ретардації - хаотичним повторенням частин тексту з метою утворення розповіді.
Дума - це ліро - епічний віршований твір героїчного або соціально - побутового змісту, який виконується речитативом з у супроводі кобзи, бандури чи ліри.